Nieuwe gezichten op de praktijk

Nieuwe gezichten op de praktijk

U heeft misschien al gemerkt dat er een wisseling heeft plaatsgevonden van personeel op de praktijk.
Sophie heeft afscheid van ons genomen. Zij is zich verder gaan bekwamen in het begeleiden van eigen spreekuren.  Zij ondersteunt op haar nieuwe werkplek ook specialisten bij  hun spreekuur/ poliklinische operaties.
Jammer natuurlijk voor ons dat ze weg is gegaan, maar voor haar een hele fijne nieuwe stap in haar carrière!
Cecil heeft een deel van haar werkzaamheden overgenomen. Zij is inmiddels heel enthousiast in opleiding gegaan voor poh-somatiek (prakijkondersteuner huisarts somatiek).  Zij begeleidde bij ons al de spreekuren voor patiënten met hart – en vaat ziekten, diabetes, astma en COPD (onder de supervisie van de huisartsen). Maar zal in de opleiding nog veel meer kennis en ervaring opgaan doen.
Op de dinsdagen is bij ons komen werken: Margo Biallosterski. Zij is een ervaren assistente, fijn dat ze ons komt helpen op de dag dat Cecil in opleiding is.
Tenslotte werkt op de vrijdagmiddagen: Berend van Leeuwen. Berend is geneeskunde student bij de Uva. Hij zal soms ook komen invallen op andere dagen.


Translate »
Call Now Button